Möt vårt dedikerade team

Vi är hängivna att hjälpa dig


Vår personal har hög kompetens inom sina respektive områden, oavsett om det gäller städning eller fastighetsskötsel.

Vår styrka ligger i ett brett yrkeskunnande och en mångårig erfarenhet inom företaget.

Ring oss så att vi får höra hur vi skulle kunna hjälpa dig.


Grundläggande ansvar och omsorg

Vi ansvarar för att skapa rena och representativa miljöer utan att göra avkall på omgivningen genom att tillämpa vår interna policy som ställer mycket höga krav på miljövänlighet.

För att uppnå detta håller vi oss kontinuerligt uppdaterade kring vad som gäller för korrekt hantering av produkter och kemikalier så att omgivningen alltid skyddas.

Vi satsar stora resurser och har ett djupt engagemang i miljöfrågor med fokus på effektivitet och säkerhet i den dagliga verksamheten, inte minst avseende restprodukthantering.

Vi vill gärna höra hur vi skulle kunna hjälpa dig!

Eller skicka ett meddelande: