Fastighetsskötsel

Vi utför bland annat kvalificerat trädgårdsarbete, preventivt fastighetsunderhåll, halkbekämpning och snöskottning.

Vi kan helt enkelt ta hand om allt och ser till att er fastighet är väl underhållen och representativ.

Vi erbjuder våra tjänster såväl till större bestånd som enskilda fastigheter eller utvalda delar till exempel:

  1. Tillsyn och skötsel av byggnader
  2. Mark, trädgårdsskötsel, gräsklippning och vinterväghållning
  3. Serviceanmälan, underhåll och reparation
  4. Övrigt - fråga oss!


Med mångårig erfarenhet och hög kompetens kan vi erbjuda unika skräddarsydda lösningar. Tillsammans tar vi fram den bästa lösningen för dig som uppdragsgivare.

Våra mål är nöjda kunder och långsiktiga relationer.


Kontakta oss för en närmre presentation!

Eller skicka oss ett meddelande: